Poprawka Cywilne I

Wyniki z terminu ostatniej szansy zawisną na stronie wydziałowej w piątek 30. września.