Konferencja – dobra kultury

Wydział Prawa i Administracji organizuje 28 listopada konferencję na temat prawnej ochrony dóbr kultury. Link poniżej:

http://prawo.uni.wroc.pl/upload/File/28_11_2011_konferencja.jpg