C.V.

Studia prawnicze (1997), doktorat, (2001) i habilitacja (2009) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, egzamin sędziowski (1999), radca prawny (od 2006).

Pracodawcy:

•Politechnika Śląska w Gliwicach: asystent (1996/1997 – 2000/2001), adiunkt (2001/2002 – 2009/2010);

•Akademia Polonijna: adiunkt (2005/2006 – 2008/2009), profesor (od 2009/2010)

•Uniwersytet Opolski: profesor (od 2009/2010)

Pełnione funkcje:

Kierownik Zakładu Porównawczego Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UO (2009/10 – 2010/11)

Kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UO (od 2010/11)

Dziekan ad interim WPiA UO (2011/12)

Dziekan WPiA (od 2012/13)

Uczestnictwo w radach redakcyjnych

  • Opolskie Studia Administracyjno – Prawne: redaktor działu „Prawo prywatne”
  • Członek rady naukowej „Acta Universitatis Danubius. Juridica.”
  • Członek rady naukowej „Edukacji Prawniczej.”
  • Członek rady programowej „Comparative Law Review” (Toruń).

Stały recenzent rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego,” oraz kwartalnika „Prawo Mediów Elektronicznych.”