Kontakt

 

Uniwersytet Opolski,
Wydział Prawa i Administracji
Zakład  Prawa i Postępowania Cywilnego
ul. Katowicka 87a
45 – 060 Opole

e-mail: pstec@uni.opole.pl