OSAP VIII

Ukazał się VIII tom „Opolskich Studiów Administracyjno – Prawnych” poświęcony prawu ochrony dóbr kultury i własności intelektualnej. W numerze znalazły się teksty dotyczące m. in. prawnokarnej ochrony dóbr kultury, ochrony ruchomego dziedzictwa kulturowego, VAT w obrocie sztuką, utworów architektonicznych i lutniczych oraz nadużyciom na aukcjach dzieł sztuki.