Sztuka pisania pism

Dla prawnika posługującego się w pracy przede wszystkim słowem i argumentem  opanowanie umiejętności pisania jest fundamentem rzemiosła. Nie chodzi tu oczywiście o kompetencje absolwenta szkoły powszechnej, a umiejętność zredagowania umowy, aktu prawnego, pisma procesowego. Na amerykańskich wydziałach prawa jest to przedmiot obowiązkowy. Ba, US News and World Report uwzględnia jego jakość w rankingu szkół wyższych. Funkcjonuje także Legal Writing Institute zajmujący się problemami nauczania „pisarstwa prawniczego.”