Kształcenie prawników – głosy z dwóch kontynentów

Cyklu materiały poświęcone edukacji prawniczej ciąg dalszy. Dziś – sekcja bloga SALTLAW amerykańskiego stowarzyszenia (postępowych, cokolwiek to znaczy) wykładowców prawa poświęcona kształceniu prawników.

Z regionów nam bliższych – tekst E. Gruodyte i J. Kirsjene poświęcony kształceniu prawników na Litwie. Problem procesu bolońskiego dotyka także i nas, choć entuzjazm Autorek chyba nie udzieli się większości polskich prawników.