Innowacje w edukacji prawniczej

Spojrzenie zza oceanu – raport specjalny Financial Times. Robiony z punktu widzenia amerykańskiego systemu szkolnictwa. Niestety, co lepsze pomysły nie do wprowadzenia w Polsce. Choćby dlatego, że polski student prawa w zasadzie nie może w trakcie studiów prawniczych ukończyć równolegle studiów podyplomowych, nie mówiąc już o zrobieniu podwójnego magisterium (brak dyplomu studiów I stopnia). Przepisy nie pozwalają. Nie pozwalają także na tworzenie studiów LLM. Studia podyplomowe w naszym rozumieniu są tylko „dokształtami.” Nie ma też podstaw prawnych do nadawania absolwentom tytułu Magister (magistra) Legum. Analogicznie jest z MBA, MPA, MPH i paroma jeszcze międzynarodowo rozpoznawalnymi dyplomami, które w naszym systemie de iure nie istnieją. I tyle, jeśli chodzi o internacjonalizację.