KRK tu, tam i gdzie indziej

Krajowe Ramy Kwalifikacji  przybrały postać niezmiernie skomplikowanego zestawu parametrów wzbogaconego o podręcznik użytkownika, uczący jak stworzyć odpowiednią macierz itd. Europejsko i skomplikowanie. Jak sobie poradzili z tym gdzie indziej? Ot, kilka przykładów: Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania (tu tzw. subject benchmark statement), i dla zainteresowanych, dokument, który był punktem wyjścia do prac nad ramami kwalifikacji w poszczególnych krajach (LINK) oraz oficjalna strona EQF. Po lekturze jestem „pod przemożną przemocą wrażenia,” że można było to wszystko prościej napisać.