Prawo i Sprawiedliwość – program dla nauki i szkolnictwa wyższego

Zgodnie z obietnicą, choć po dłuższej przerwie, przeglądu propozycji partii politycznych ciąg dalszy. Dziś – Prawo i Sprawiedliwość.  Program dostępny na stronach WWW. Zgodnie z zasadami – sine ira et studio tudzież niemal bez komentarza:

Badania i rozwój (s. 92)

Wprowadzenie tzw. „renty innowacyjnej” obejmującej system zachęt podatkowych do inwestowania dla biznesu. Zwiększenie współpracy uczelnia – biznes.

Nauka (s. 132 i n.)

 • Finansowanie docelowo na poziomie 1.2% PKB.
 • Uniezależnienie finansowania uczelni od liczby studentów.
 • Racjonalizacja polityki grantowej i oddzielenie pozyskiwania środków na badania od oceny jakości tychże (z założeniem, że badania pionierskie względnie łamiące paradygmat trudniej uzyskują finansowanie).
 • Zmiana zasad oceny uczelni
 • Wsparcie dyscyplin nie przynoszących bezpośrednich korzyści gospodarce.

Szkolnictwo wyższe (s. 137 i n.)

 • Odejście od przekształcania uczelni w jednostki kształcące wyłącznie zawodowo
 • Modyfikacja systemu bolońskiego (system 5 minus 2 zamiast 3 plus) – zasadą kształcenie na poziomie magisterskim przy utrzymaniu studiów licencjackich.
 • Odejście od Krajowych Ram Kwalifikacji.
 • Nowa koncepcja kształcenia doktorskiego (do dyskusji ze środowiskiem).
 • Bezpłatny drugi kierunek studiów.

Kariera akademicka i kwestie ustrojowe (s. 138 i n.)

 • Powrót kolokwium habilitacyjnego.
 • Utrzymanie Centralnej Komisji
 • Zapewnienie swobody badań naukowych (wolności od nacisku politycznego)
 • Walka z patologiami w nauce.
 • Zapewnienie należytego poziomu płac (docelowo: profesor 3 średnie krajowe, dr hab. – dwie, dr – jedną i pół, asystent – jedną). Przy średniej krajowej wynoszącej obecnie około 4000 PLN (źródło) na dziś stawki wynosiłyby odpowiednio 12 tys, 8 tys., 6 tys. 4 tys. złotych brutto.

Summa fecit:

Z pomysłami można się zgadzać lub nie, w całości lub części, ale przynajmniej jest sensowna podstawa do dyskusji.

Przy okazji nawet pobieżna lektura całości zadaje kłam obiegowej tezie, że jest to stronnictwo wykluczonych cyfrowo. Wygląda na to, że przynajmniej sztabowcy umieją korzystać z Internetu, a nawet zerkać na niszowe blogi i fora.