Reforma CDN?

Dwie nowe informacje – o stanie nakładów na naukę (tu) i wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku rozporządzenia dotyczącego kryteriów ewaluacji jednostek naukowych i zasad oceny czasopism naukowych (tu).