Ks. Nikodem Cieszyński

W tym roku minie siedemdziesiąt rocznica śmierci mojego krewnego – ks. Nikodema Cieszyńskiego. Wybitnego kaznodziei, redaktora „Roczników Katolickich,” polskiego patrioty zamordowanego przez Gestapo.

Życiorys do przeczytania TU i TU.