Rocznica mordu lwowskiego

W nocy z 4 na 5 lipca 1941 r Niemcy aresztowali grupę światowej sławy profesorów lwowskich szkół wyższych i niektórych członków ich rodzin. Wszystkich z wyjątkiem jednego (prof. Groer, którego uratował koneksje rodzinne) rozstrzelano. Okoliczności zbrodni nie zostały do dziś w pełni wyjaśnione. IPN prowadzący w tej sprawie śledztwo umorzył postępowanie ze względu na niemożność wkrycia sprawców.