Umowy w administracji

W ramach autopromocji – nakładem wydawnictwa Difin wyszła moja książka pt. Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne. Trochę inne, bo cywilistyczne, spojrzenie na niewładcze działania władzy publicznej. Oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy to wciąż jeszcze jest cywilistyka, czy już coś nowego?