Kategoryzacja, awanse, tenure…

Na marginesie nowych reguł kategoryzacji jednostek naukowych i zasad awansu naukowego (o których będę mówił niedługo na seminarium CPI) pojawia się problem, którego chyba nikt jeszcze nie zauważył. Mianowicie, cały system jest nastawiony na przymus uzyskiwania stopni – doktoryzuj, habilituj się i uprofesorz (wiem, nie ma takiego słowa) albo giń. Owce od kozłów ma oddzielić rotacja asystentów i adiunktów, w systemie mają pozostać najlepsi, robiący kolejne stopnie awansu. Wtedy będziemy mieć 10 uczelni w pierwszej setce rankingu szanghajskiego itd. Czy rzeczywiście tak jest?

Kategoryzacja bardzo silnie premiuje potencjał naukowy jednostek – liczbę pracowników samodzielnych  i profesorów zwyczajnych, tudzież prawa do nadawania stopni i liczbę nadanych stopni. Ustawodawca wychodzi z założenia, że wydział zatrudniający 20 profesorów jest z założenia lepszy, niż taki, który zatrudnia ich 10. Że jednostka nadająca stopnie doktorskie jest lepsza od pozbawionej tych uprawnień. Nie mieści się mu (ustawodawcy) w głowie, że badania na najwyższym poziomie może prowadzić wyższa szkoła zawodowa, a instytut naukowy może nie być zainteresowany uzyskiwaniem pełni praw akademickich. Ba, system promuje promocje – liczba nadanych stopni też jest uwzględniana w ocenie jednostek. W ten sposób każdy ośrodek chcący poprawić swoją pozycję będzie ubiegał się o prawa do nadawania stopni i promował na prawo i lewo. Przewidywalnym skutkiem będzie inflacja stopni.

Popatrzmy dalej – załóżmy, że  weźmiemy się serio do pracy i w ciągu 16 lat wszyscy asystenci i adiunkci uzyskają habilitacje. W nadziei awansu, który nie nastąpi. Nie ma po prostu tylu stanowisk profesorskich, a ktoś musi prowadzić ćwiczenia. Gdzieniegdzie możemy już się spotkać z wydziałami, na których asystent z habilitacją nie budzi zdziwienia.

Przy okazji – czy jesteśmy pewni, że „nasycenie” samodzielnymi, liczba nadanych stopni i posiadanych uprawnień do ich nadawania muszą koniecznie być brane pod uwagę przy kategoryzacji?