Ewaluacja 2.0

Sejm właśnie uchwalił tzw. „Tarczę antywirusową” nr 2. Na stronach Sejmu wisi ustawa z przegłosowanymi poprawkami senackimi i czekająca już…

Tarcza akademicka

Światek nauki i szkolnictwa wyższego został dziś poinformowany, że ewaluacja zostaje przesunięta na później, bo kolejna ustawa antywirusowa (Tarcza 2.0)…

Z pamiętnika punktowego planisty

Tekst z rzeczywistości równoległej, podobieństwo do ziemskich systemów prawnych przypadkowe Kochany Pamiętniku! Dzisiaj w Dziale Planowania Punktów (D2P2) przygotowaliśmy Plan…

Gwiazdkowy wykaz tego i owego

Na Gwiazdkę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprezentowało nam nowy wykaz czasopism (zmiany wynikają z aktualizacji baz danych), tudzież mocno…

Wykaz czasopism punktowanych

Minister nauki ogłosił nowy wykaz czasopism punktowanych, obwieszczając przy tym, że kończy z „punktozą.” W przypadku nauk prawnych już pojawiło…

Numerologia N-wymiarowa

Ten odcinek sponsorują liczby 12, 13 oraz literka N. Drugi wakacyjny odcinek remanentów reformatorskich poświęcony jest magii liczb. Pierwsza z…