Przegląd prezydencki

To, że jesteśmy w drugiej połowie kampanii wyborczej jest newsem równie aktualnym, jak wieść o śmierci królowej Bony. Wszyscy wiedzą.…

Ewaluacja – o co toczy się gra?

Ustawa 2.0 wprowadza do życia akademickiego zasadniczą nowość. Powiązanie wielu elementów funkcjonowania uczelni z kategorią badawczą. Ponieważ, jak już wiemy,…

Ewaluacja 2.0 i 3/4

Na stronach legislacja.gov.pl pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji. Przy okazji dostosowywania do przedłużonego okresu ewaluacyjnego Minister proponuje…

Ewaluacja 2.0

Sejm właśnie uchwalił tzw. „Tarczę antywirusową” nr 2. Na stronach Sejmu wisi ustawa z przegłosowanymi poprawkami senackimi i czekająca już…

Tarcza akademicka

Światek nauki i szkolnictwa wyższego został dziś poinformowany, że ewaluacja zostaje przesunięta na później, bo kolejna ustawa antywirusowa (Tarcza 2.0)…

Z pamiętnika punktowego planisty

Tekst z rzeczywistości równoległej, podobieństwo do ziemskich systemów prawnych przypadkowe Kochany Pamiętniku! Dzisiaj w Dziale Planowania Punktów (D2P2) przygotowaliśmy Plan…

Gwiazdkowy wykaz tego i owego

Na Gwiazdkę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprezentowało nam nowy wykaz czasopism (zmiany wynikają z aktualizacji baz danych), tudzież mocno…