Nowy model publikacji prawniczych?

*Tekst prawdopodobnie skażony przez prawo Godwina. Tempo, w którym jesteśmy konfrontowani z nowymi projektami ustaw jest imponujące. Przy takiej szybkości prac…