Akademie praktyczne

Stało się. Minister Edukacji i Nauki zaproponował zmianę przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polegającą na powołaniu…

Zlikwidujmy fabryki bezrobotnych (?)

Po Internecie krąży fragment wywiadu udzielonego przez przewodniczącego PO dr. Borysa Budkę Gazecie Wyborczej, w którym zapowiedział likwidację lub ograniczenie…

Zaskoczony Pikachu czyta wykaz czasopism

Doczekaliśmy się zaktualizowanego wykazu czasopism. Po jego publikacji nastąpiła reakcja zainteresowanych, którą trudno inaczej określić jak surprised Pikachu. Zbiorowy akademicki…

Przed nami upgrade reformy

Minister Nauki i Edukacji udzielił wywiadu redakcji Forum Akademickiego. Odniósł się w nim do tego, co nas czeka w związku…

Przegląd prezydencki

To, że jesteśmy w drugiej połowie kampanii wyborczej jest newsem równie aktualnym, jak wieść o śmierci królowej Bony. Wszyscy wiedzą.…

Ewaluacja – o co toczy się gra?

Ustawa 2.0 wprowadza do życia akademickiego zasadniczą nowość. Powiązanie wielu elementów funkcjonowania uczelni z kategorią badawczą. Ponieważ, jak już wiemy,…

Ewaluacja 2.0 i 3/4

Na stronach legislacja.gov.pl pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji. Przy okazji dostosowywania do przedłużonego okresu ewaluacyjnego Minister proponuje…